CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA

3. DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI VÀ XẾP - DỠ HÀNG HÓA

- Tư vấn thủ tục thuê kho bãi cho từng loại hàng hóa.

- Đóng gói, dán tem và nhãn cho hàng hóa.

- Xử lý xếp hàng vào kho/ lấy hàng ra khỏi kho.

- Dịch vụ đóng hàng/ rút hàng container.

- Xử lý xếp dỡ hàng bằng xe nâng, cần cẩu.

Dịch vụ khác
Cổng thông tin điện tử