TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ ĐẠI LÝ KHAI THUÊ HẢI QUAN

1.TƯ VẤN VÀ KHAI THUÊ HẢI QUAN

- Dịch vụ khai Hải quan và thông quan hàng hóa xuất-nhập khẩu cho tất cả các loại hình xuất nhập khẩu :

. Nhập đầu tư tạo tài sản cố định (TSCĐ) miễn thuế.

. Loại hình đầu tư kinh doanh (NĐT).

. Xuất/ nhập kinh doanh (KD).

. Loại hình Sản xuất-xuất khẩu (SXXK).

. Loại hình Gia công ( GC).

. Loại hình Tạm nhập-tái xuất (NTX), tạm xuất tái nhập (XTN).

. Xuất nhập khẩu ra vào khu chế xuất.

. Xuất nhập khẩu tại chỗ.

. Xuất nhập khẩu phi mậu dịch (PMD).

 

- Dịch vụ tư vấn và khai thuế hàng hóa xuất nhập khẩu :

. Áp mã HS, kê khai, tính thuế và nộp thuế Hải quan.

. Điều chỉnh chênh lệnh thuế.

. Thủ tục xin miễn thuế.

. Thanh khoản hoàn thuế.

. Thanh khoản không thu thuế.

 

- Tư vấn thủ tục hải quan :

. Tư vấn pháp luật Hải quan.

. Tư vấn giải trình, giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp về luật Hải quan.

. Tư vấn biện pháp xử xử lý và khắc phục.

Dịch vụ khác
Cổng thông tin điện tử